U zakázek do 150.000 Kč nepožadujeme žádné zálohy.